ALOITUSSIVU | HISTORIA | GALLERIA | KUVA-ARKISTO | SUKUSEURA | UKK | LINKKEJÄ

 TAKAISIN

Sukukokous ja -juhla Tampereella 4. kesäkuuta 2000

Kuvat: Tuomo Tenkanen

Vesa Tenkanen esitti avajaispuheessaan Arvo Tenkasen runon "Elämänarvo" siivittämänä kiitokset neuvoston toiminnasta vetäytyneille "konkareille", ja totesi, että sukuseuran toiminnan jatkaminen ja kehittäminen tulee olemaan nuorelle polvelle vaativa haaste, joka edellyttää itse kultakin "elämänarvojen kysymistä", mutta samalla tehtävä, joka otetaan kiitollisena vastaan.

Kalevan kaupunginosassa sijaitsevassa Paasisalissa järjestettyyn tilaisuuteen osallistui kaikkiaan runsaat 60 sukumme jäsentä, eli väkeä oli "tuvan täydeltä" ja tunnelma sen mukaisesti tiivis.

Varsinainen sukukokous hyväksyi edellisen sukuneuvoston viisivuotiseksi venyneen toimikauden (1995–2000) toimintakertomuksen ja vahvisti tilit. Seuran talous on edelleen tukevalla pohjalla huolimatta siitä, että jäsenmaksuja ei ole peritty kahtena viime vuotena. Sukukokous valtuutti sukuneuvoston käyttämään harkintaa tulevien vuosien jäsenmaksujen perimisen suhteen: jos toimintakulut edellyttävät, sukuneuvosto voi päättää jäsenmaksujen perimisestä nykyisen suuruisina (60 mk varsinaiselta jäseneltä ja 100 mk perhejäseneltä).

Sukuneuvoston puheenjohtajaksi valittiin edelleen Vesa Tenkanen Tampereelta, ja sihteerinä ja rahastonhoitajana jatkaa Arto Tenkanen Helsingistä. Myös Tuomas Tenkanen Helsingistä jatkaa jäsenenä uudessa sukuneuvostossa. Uusiksi jäseniksi valittiin Raakkel Koskenkorva Porista, Atte Tenkanen Vehmaalta, Terhi Tenkanen Turusta ja Teijo Toivola Helsingistä. Neuvostosta jäivät pois Osmo Tenkanen, jonka sukukokous kutsui vuosikymmeniä jatkuneen ansiokkaan sukuseuratoiminnan vuoksi kunniajäseneksi. Osmon myötä sukuneuvostosta jäivät pois myös Liisa Tenkanen, Annikki Ollikainen sekä Ritva Renvall.

Sukujuhlien vieraita. Etualalla vasemmalla kunniajäsen Aulis Tenkanen ja puolisonsa Pirkko Tenkanen (toisella puolen pöytää). Auliksen vieressä kunniajäseneksi kutsutun Osmo Tenkasen puoliso Leena, Leenan vieressä Osmo Tenkanen, ja Osmon vasemmalla puolella sukuneuvostoon uutena jäsenenä valittu Teijo Toivola. Teijoa vastapäätä Väinö Tenkanen, ja Väinön vieressä kunniajäsen Olli Tenkanen sekä Liisa Tenkanen.

Uuden sukuneuvoston keski-ikä on vain runsaat 38 vuotta, joten vastuu toiminnan kehittämisestä jäi nyt  "nuorison" harteille. Nuorennusleikkauksen kokeneen neuvoston myötä toivotaan, että sukuseuran toimintaan tulisi mukaan entistä enemmän myös nuoria jäseniä. Uusien toimintamuotojen löytäminen on yksi päällimmäisimmistä haasteista, ja tuoreeltaan kokoontunut uusi sukuneuvosto päättikin, että toteuttaa ensi töikseen suvulle web-sivuston, paitsi helpottamaan sukuluettelon ylläpitämistä, myös foorumiksi, jonka avulla sukulaisten olisi helpompi tutustua toisiinsa ja osallistua yhteisiin hankkeisiin, joista tärkeimpinä mainittakoon kuva-arkiston perustaminen ja suvun historiasta kertovan multimediaesityksen laatiminen.

Varsinaisen sukukokouksen jälkeen nautittiin lounas, minkä jälkeen vietettiin Karjalaisten laulun virittäminä sukujuhla paljolti perinteisin menoin. Olli Tenkanen ja Väinö Tenkanen vastasivat musiikillisesta annista, Olli soittamalla Aaronin valssin ja Väinö (kuvassa vasemmalla) esittämällä mainiosti erään Alfred Tannerin kupleteista.

Osmo ja Liisa Tenkanen riemastuttivat yleisöä "vironkielisellä" hääpuheen käännöksellä, ja Arto Tenkanen hahmotteli Internetin ja tietotekniikan antamia mahdollisuuksia sukututkimuksen harrastamiselle ja sukuseuran toiminnan kehittämiselle. Olli Tenkanen piti kiintoisan esitelmän – J. V. Tenkanen Suuressa Lähetystössä satayksi vuotta sitten – isoisänsä Juho Viktor Tenkasen adressimatkasta Pietariin. Esitelmää havainnollistivat Aulis Tenkasen kansallisarkiston filmeistä teettämät kopiot Suuren Adressin allekirjoituksista niiltä osin kuin kirjoittajina olivat sukumme jäsenet.

"Vapaassa sanassa" Aulis Tenkanen kertoi tutkimustuloksistaan suvun varhaisten polvien tytärten jälkeläisten kartoittamisessa esittämällä koosteen Anna Karvasen  (o.s. Tengainen) jälkipolvesta. Saimme kuulla myös hauskasta tarjouksesta, jonka eräs likööritehdas oli esittänyt "Tenkanen"-nimisen alkoholijuoman lanseeraamiseksi markkinoille.

Sukujuhlan päätteeksi laulettiin yhdessä Hämäläisten laulu.

Seuraava varsinainen sukukokous järjestetään kesällä v. 2003.

Kuvakooste sukujuhlasta


Ylläpito: webmaster@tenkaset.net. Viimeksi päivitetty 05.10.2006.

Sivun yläosaan